BİLDİRİLER

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ: 30 Eylül 2021

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.
Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır,
Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

 • Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Bildiri göndermeden önce online sistemden kayıt olunması gerekmektedir.
 • Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe sunulacaktır.
 • Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca  tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulune ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 • Bildirilerin Özet Bildiri Kitabı'nda basılabilmesi için sunum yapan yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Kongre kapsamında orijinal araştırma ve olgu sunumu kabul edilecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

 • Bildiri son gönderim tarihi 30 Eylül 2021 tarihine kadar olup bu tarihten sonra "Online Bildiri Sistemi"ne bildiri kabulü yapılmayacaktır. 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildiriler araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Bilimsel Kurulunun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Yazarlar bildirilerini sisteme yükledikleri sırada sunum şeklini sözlü veya poster bildiri olarak tercih edebilirler. Ancak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirme sonucuna göre sunum şekli değişebilir.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.

Bildiri Özet Hazırlama Kuralları

 • Kongre dili Türkçe’dir.
 • Özetin tamamı 300 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri için “giriş, amaç, gereç yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler”  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri için “giriş, amaç, olgu(lar), sonuçve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Sözel Bildiri Özellikleri

 • Sözel bildiri ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulabilir.
 • Yüksek Lisans ve Doktora tez sunumları Uluslararası Sözel Bildiri Oturumunda sunulacak olduğundan İngilizce sunum yapılacaktır.
 • Tüm sunumlar kongre programında belirtilen sıraya göre sunulacaktır. Sözel bildirinizin oturum bilgileri tarafınıza iletilecektir.
 • Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Sunum dosyalarının dijital bir kopyası, oturum başlangıç saatinden önce kontrol edilmeli ve salonda görevli kişiye teslim edilmelidir.
 • Sözel bildiri sunum süresi 7 dakika olup; 5 dakika sunuma, 2 dakika tartışmaya ayrılacaktır.
 • Yüksek lisans ve Doktora tezlerinin bildiri sunumları 10 dakika olup; 7 dakika sunuma, 3 dakika tartışmaya ayrılacaktır.
 • Sunumda tüm yazarların isimleri sunumun ilk slaydında yer almalıdır.
 • Sözlü bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Sunum başlıklarında Giriş ve Genel Bilgiler (2 slayt), Amaç (1 slayt),Gereç Yöntem (3 slayt), Bulgular, Sonuç (1 slayt) ve Kaynaklar (1 slayt) yer almalıdır. Önemli kaynaklar son slaytta yer almalıdır.
 • Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması ve tüm slaytlara slayt numarası eklenmesi önerilir.
 • Sözlü bildiri sunumunun soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar salondan ayrılmamalıdır.

Poster Bildiri Özellikleri:

 • Poster bildiriler, poster sergileme alanında sunulacaktır.
 • Posterlerin yapıştırılabilmesi için kongre düzenleyicileri tarafından yardım sağlanacaktır.
 • Posterler iki metreden rahatça okunabilecek şekilde, mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Uzun kenarı düşey eksende olacak şekilde 70cm X 90cm boyutlarında hazırlanmış olmalıdır.
 • Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır.
 • Posterler, araştırma makalesi ise, metinde Amaç/Yöntem/Bulgular/Sonuçlar yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterlerde metin içinde dipnotlandırma yöntemi ile kaynak kullanılması yerinde olacaktır.

Tam Metin Yazı Formatı:

 • Tam metin A4 formatında (21 x 29,7 cm) olmalıdır. Sol, sağ, üst ve alt kenar boşlukların her biri 2.5 cm olmalıdır.
 • Başlık, ilk harfler büyük yazılmış ve ortalanmış olarak, 12 punto, bold olmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı aynı formatta hazırlanmalı ve bir satır boşluk bırakıldıktan sonra yazılmalıdır.
 • İngilizce başlıktan sonra bir satır bırakılmalıdır. Yazar isimleri, kurumları e-postaların başlıktan sonra verilmelidir.
 • Makale Times New Roman'da Özet boyutu 10 punto ana metin 12 punto, tek satır aralığı olmalıdır.
 • Tüm metin “Times New Roman” ile yazılmalıdır.
 • Yazarların bilgilerinden sonra, 350 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet verilmelidir.
 • Tablolar ve resimler verilen sayfa kenar boşluklarını geçmemelidir.
 • Makalenin bölümleri arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır (ör. Giriş, yöntem, sonuç, referanslar). Ana başlıklar ortalanmış, koyu ve büyük harfle yazılmalıdır. İkinci düzeydeki başlıklar ilk harfleri büyük harf ve koyu olmalıdır. Üçüncü seviye italik ve ilk harfleri büyük kullanılmalıdır.
 • Tablolarda, grafiklerde kullanılan yazılar Time New Roman olmalıdır. Tabloda yazı tipi boyutu 8 puntoya indirilebilir.
 • Kaynaklar makalenin sonunda olmalı ve alfabetik olarak listelenmelidir. Metin içindeki referanslar ve alıntılar AMA (numerik) formatında hazırlanmalıdır.
 • Kısaltmalar standart kullanıma uygun olmalıdır. İlk kullanıldıkları yerde tam formatta verilmelidir.
 • Tam metin kaynakça ve tablolar dahil olmak üzere en fazla 10 sayfa olmalıdır.

Tam Metin Şablon

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.